Välkommen till Grimners runor!

Grimners runor kom ut på nätet i sin första version i januari 1998, och är därmed min allra första hemsida. Den hette först Grimners Runsida, men jag bytte snart till Grimners Runor. Sidan handlade då framför allt om runorna, de gamla nordiska kunskapsbärarna. Både den historiska aspekten såväl som modern applikation av dem. Om runmagi, om spådomar med runor och om runors kraft.
Detta kan du läsa om på sidan Runorna »

Grimners runor har med åren vuxit till sig, och mer och mer kommit att handla om den forna seden i stort, som på nytt växer fram, såväl i Sverige som i andra länder, och kanske framför allt den andligt mystiska, ”sejdiska” sidan av seden, men också mer sociala sammanhang, som bröllop, begravningar, namngivning och blot.
Läs mer om detta på sidan Ceremonier »

På Grimners runor kan du också läsa om sejd & shamanism, filosofi & andlighet, du kan läsa forntida texter ur Eddan, nytolkningar av myter, samt hedniska morgonandakter i nutid. Detta hittar du på sidan Mer läsning »

Jag vill även bidra till breddad kunskap genom ökat nätverkande, och har därför även en sida med länkar till andra hemsidor med samma eller besläktade teman. Den sidan heter kort och gott Länkar »

I have also added some articles in English about the runes and Norse paganism, for international readers – you’ll find that on the page in English »

I alla dessa sammanhang är runorna alltjämt självklara symboler och bärare av den urgamla nordiska visdomen, och har därför fått stanna i fokus, som ett tema för sidan.

FUTHARK