Blotbilder

Bilder från blot & andra kollektiva ceremonier

Ceremonier har fascinerat mig hela mitt vuxna liv, särskilt från 1983 och framåt, då jag intresserade mig för österländska traditioner, framför allt hinduism och allt vad det innebär, och något som verkligen intresserade mig var ceremonierna, och den kraft som kan finnas däri. För mig är ceremoniarbete en alldeles egen konstform, som kan fungera som en fantastisk katalysator för starka känslor, djupa nsikter och storslagen gemenskap.

Vårblot vid Uppsala högar

Utifrån en diskussion om påvens sten vid Uppsala Högar, vid årsskiftet 1999-2000, samt det faktum att statsskyrkan vid samma millennieskifte separerades från staten och blev Svenska Kyrkan (ett steg närmare ett sekulariserat Sverige!), i kombination med att jag blev ordförande i styrelsen för Sveriges Asatrosamfund, kläckte jag idén att vi skulle hålla vårblot vid just Uppsala högar, samt att påsk skulle passa. Så på våren år 2000 påbrjades en tradition, som har hållits levande i över 20 år därefter, varje år.

Foton: Carl Johan & Jennie Rehbinder

FUTHARK