Bokrecension – Runmagi och shamanism

Runmagi och shamanismav Atrid Grimsson, Vattumannen förlag

Runornas magiska användande har paradoxalt nog länge varit föremål för ett större intresse utomlands än i Sverige. Därför finns det fortfarande betydligt fler böcker på engelska än på svenska i ämnet – de flesta är emellertid inte särskilt bra. Olika system blandas hejvilt, och det spekuleras friskt utan verklig kunskap på området.

Emellertid har runmagin lyckligtvis slagit rot även här i Skandinavien, runornas ursprungsplats. Svenska runmagiker verkar dessutom överlag ha en mer försiktig och ödmjuk attityd gentemot runorna, och vi är inte lika pigga på att liksom amerikaner och engelsmän stadfästa ”absoluta sanningar och regler”.

På svenska finns det ett litet fåtal böcker i ämnet, och Atrid Grimssons bok ”Runmagi och Shamanism” är utan tvekan hittills den bästa av dem alla, utländska böcker inräknat. Ingen modern runmagiker har mig veterligen lyckats så ypperligt att kortfattat, konkret och med stor erfarenhet, visdom och kunskap formulera vad runmagi är och hur vi kan använda den i vår tid.

Sedan Sigurd Agrell gjorde sin betydande forskningsinsats i början av detta sekel, dröjde det till åttiotalet, då tidskriften Gimle, i Mikael Gejels regi, började publicera artiklar i ämnet. Mikael Hedlund, alias Bodvar Bjarke, publicerade i samma veva ”RUNA”, en bok som blivit en kultklassiker bland svenska runentusiaster; den har också stått som främsta inspirationskälla för Atrid Grimsson i framställandet av ”Runmagi och Shamanism”.

Denna välskrivna bok innehåller ytterst koncentrerade instruktioner om hur vi kan använda runorna, leva i, och med runorna. Den tar upp både den rent divinatoriska aspekten av arbetet med runorna, likväl som den djupare magiska aspekten av dem.

För den som vill dyka in i runornas mysterier är denna bok i det närmaste oumbärlig, och till dess att Bodvar Bjarke publicerar en nyreviderad upplaga av ”RUNA”, är ”Runmagi och Shamanism” den enda boken på svenska som är något att satsa på. Risken är annars mycket stor att du studerar böcker som är både onödiga, felaktiga och i värsta fall starkt förvirrande.

Så är du intresserad av applicerad schamanism i nygammal nordisk form, samt runmagi och runorakel, så kan jag faktiskt inte rekommendera en bättre bok. Atrid Grimsson, alias Jörgen I. Eriksson, har även tidigare publicerat sig i en antologi om schamanism – ”SEJD”, tillsammans med Mikael Hedlund, Mikael Gejel, samt Marie Ericsson, och på senare år har han kommit ut med sin ”Svartkonstbok” en oumbärlig liten skrift för var och en som intresserar sig för nordisk schamanism.

Samtliga böcker nämnda i denna recension är publicerade på Vattumannen Förlag.

Carl Johan Rehbinder 1996

FUTHARK