Boktips

Runor, runstenar, runhistoria, runmagi
Runor av Lars Magnar Enoksen
Historiska Media 1998
Ett präktigt standardverk om runorna, runornas historia och deras olika användningsområden. Ett måste för den som är intresserad av runor.

Runristningar urval och inledning av Göran Stålbom
Fabel Förlag 1994
Vacker och behändig liten bok med en stor mängd runristningar i bild och text. Historik, översättningar, förklaringar.

Runinskrifter i Sverige av Sven B. F. Jansson
AWE/Gebers 1963
Grundlig och pedagogisk genomgång av runorna, med främsta fokus på våra runstenar. Många vackra färgbilder av smycken, bruksföremål – och framför allt runstenar.

RUNA – runorakel och runmagi av Bodvar Bjarke 1988
Boken alla runmagiker vill ha, men som är stört omöjlig att få tag på. Kort sagt är detta en milstolpe i modern runmagisk verksamhet. Den är kort och koncis, och riktar direkt in sig på det magiska användandet av runorna. Tjata på Bodvar, så kanske det i bästa fall kommer en ny utgåva om några år…

Runmagi och shamanism av Atrid Grimsson
Vattumannen Förlag 1990
Se separat recension »

The Book of Runes av Ralph Blum
Oracle Books, St. Martin’s Press 1982
En omdiskuterad, och i vissa läger mycket kontroversiell amerikan, som med sin bok blev en föregångare inom populär runmagi. Blum gör inga anspråk på att presentera en historiskt korrekt form av runmagi, och har också mycket riktigt gått mycket på egen intuition och känsla. Bör med andra ord tas med en väldigt stor nypa salt.
Men det är ändå en trevlig och intressant bok att läsa, och Ralph Blum får vara med eftersom jag träffade honom i Visby i början av 1980-talet, och han beställde flera handmålade t-shirts av mig, med runstenar, torshammare m.m., och var en väldigt sympatisk person, om än kanske väl fantasifull i relation till runorna.

Lapptrummor och Runmagi av Sigurd Agrell
C. W. K. Gleerups Förlag, Lund 1934
Vad man än må tycka om professor Agrell och hans Uthark-teorier, så har de starkt påverkat det sätt vi förhåller oss till runmagi i vår tid. Och liksom Dumezil med sina teorier, är Agrell emellanåt måhända väl vidlyftig i sina slutsatser, men icke desto mindre är resonemangen mycket intressanta.
Sigurd Agrell har även författat följande böcker i ämnet runor och runmagi:
Runornas talmystik och dess antika förebild; (1927)
Rökstenens chiffergåtor och andra runologiska problem; (1930)
Senantik mysteriereligion och nordisk runmagi; (1931)

Om troldruner av Magnus Olsen
1917 (Danska)
En viktig bok ur historisk synvinkel, då Magnus Olsen var en av de första som påpekade vikten av talvärdet hos runorna.

Runmärkt – från brev till klotter
Medeltidsmuseet, 1995
Mycket informativa kataloger från Medeltidsmuseets i Stockholm utställning om runor 1995. Innehåller en stor mängd runristningar från flera olika tidsperioder.

Shamanism, sejd
Shamanens väg av Michael Harner
Bokförlaget Korpen (Svenska översättningen) 1989
Standardverket för alla som intresserar sig för praktisk shamanism. Här kan man läsa pedagogiska instruktioner för hur man utför olika typer av shamanska resor och helandeceremonier, vad man kan använda det till, m.m.

Runmagi och shamanism av Atrid Grimsson
Vattumannen Förlag 1990
Detta standardverk står även omnämnd i listan över böcker om runor, eftersom runorna är i absolut fokus i denna bok. Förhållningssättet till runorna är dock djupt shamanistiskt. Detta är boken alla alltid rekommenderar till den som är intresserad av runmagi, vilket gör att den hamnar i en särställning bland dessa böcker. Man bör dock akta sig för att läsa den som en redogörelse av ”den absoluta sanningen” om runmagi. Grimsson redogör för sina metoder och teorier, och det är intressant nog. Denna bok är en ypperlig bok för nybörjare – men även för den mer erfarne runmagikern…
Se separat recension »

Svartkonstbok av Atrid Grimsson
Vattumannen Förlag 1992
Denna bok handlar om Kraften, och hur man ökar den. Här kan man läsa om sejd, heliga platser, ceremonier, kraftsånger, kraftdjur, samt olika former av magi. Hur man ökar sin kraft, och vad man kan använda den till.

SEJD – en vägledning i nordisk shamanism av Jörgen I. Eriksson, Marie Ericsson, Mikael W. Gejel och Mikael Hedlund
Vattumannen Förlag 1988
Ytterligare en av de där Yggdrasil-verken. Ett standardverk som förmodligen inspirerat en mycket stor andel av de som idag ägnar sig åt sejd och annan nordisk andlighet. Vissa delar av boken kan kännas en smula föråldrade i dagens ljus, men mycket är ändå oerhört matnyttigt för den benägne sejdkarlen eller völvan.

Kosmisk extas av Jörgen I. Eriksson m.fl.
Gimle Förlag 1992
Texter om samisk och nordlig shamanism. Får du tag på den så håll hårt i den. Läs den och begrunda.

Bergets visdom av Jörgen I. Eriksson och Atrid Grimsson
Gimle Förlag 1996
En mycket vacker och inspirerande läsning om shamanskt arbete, med fokus på berg, klippor, sten, mineral m.m.

SEJD – textstudier i nordisk religionshistoria av Dag Strömbäck
Hugo Gebers Förlag, Stockholm 1935
En rejäl akademisk djupdykning i sejden, och överlag förkristen nordisk shamanism som företeelse. Inget för den ovane läsaren, men mycket givande för den som orkar ta sig in i detta något svårtillgängliga faktamaterial.

Shamanism av Nevill Drury
Forum 1996 (svensk översättning)
Ett populärvetenskapligt verk om shamanism världen över. Om likheter och skillnader mellan olika kulturer, ritualer, växter, m.m.

Nordisk sed, mytologi, gudasagor
Eddan
Eddan finns i så många olika översättningar (Gödecke, Thall, Brate, Collinder, Ohlmarks m.fl.), och så många varianter att det inte känns alltför meningsfullt att nämna en specifik. Dessutom bör man betänka att det finnes två eddor – den s.k. äldre eddan, eller den poetiska eddan (Codex Regius), och den s.k. yngre eddan, Snorre Sturlassons prosaiska edda. Förr eller senare måste man tränga i dessa fantastiska verser om man vill lära känna vår forntid.
För läsbarhetens skull rekommenderar jag gärna moderna översättare, som kanske särskilt Collinder.

Fädernas Gudasaga av Viktor Rydberg, 1887
NILOE Förlag
En av sin tids intellektuella giganter tog sig an den fornnordiska gudasagan, och gjorde det med den äran. En magnifik redogörelse för våra förfäders myter, och en oumbärlig uppslagsbok.

De Nordiska Gudarna – av Georges Dumezil, till svenska 1966
”En undersökning av den skandinaviska religionen” – så lyder undertiteln till detta standardverk för den som studerar nordisk mytologi.

Egil Skallagrimssons saga, samt Gunnlaug Ormstungas saga övers. Hjalmar Alving
Fabel 1938
För den som tycker om gamla kärva fornnordiska sagor med mycket blod och poesi finns dessa härliga isländska släktsagor. Här finns även referenser till runmagi och nidstänger.

Nordisk hedendom – tro och sed i förkristen tid av Folke Ström
Akademiförlaget 1961
Ytterligare en oumbärlig bok. Folke Ström ger läsaren inblick i många olika aspekter av den fornnordiska sfären – från stenålder fram till brytningstiden mellan forn sed och kristendom. Rättsväsende, religion, kult, gudar och myter, magi, synen på själen och döden – allt avhandlas i denna bok.
Folke Ström har även författat verk som Diser, Nornor, Valkyrjor – Fruktbarhetskult och sakralt kungadöme i Norden (1954), samt Den Egna Kraftens Män (1948)

Freyja – The Great Goddess of the North av Britt-Mari Näsström
Lunds Universitet 1995
En djupstudie i kulten kring modergudinnan i Norden.

Jordens moder i Norden – Myt, magi och fruktbarhetsrit i förkristen tid; Birgitta Onsell
Carlssons Bokförlag 1990
En något mindre akademisk, mer intuitiv beskrivning av gudinnereligion, med fokus på Norden. Bör läsas med en rejäl skäppa salt i nypan, men kan vara inspirerande i sitt alternativa historieperspektiv.

Fornnordisk Mytologi av Lars Magnar Enoksen
Historiska Media 2000
En utmärkt bok om nordisk mytologi utifrån Eddan. Rekommenderas varmt.

Övrig (inspirerande) litteratur
Heligt och profant – Mircea Eliade, till svenska 1968
En fantastisk bok om det heliga rummet, om ceremonier, myter, naturreligion m.m.

IMPRO – Improvisation och teater, Keith Johnstone, till svenska 1985
Man kan fråga sig vad en bok om teater har med shamanism och nordisk sed att göra, men denna bok var faktiskt urfröet till mitt shamanistiska intresse. Detta är en kultbok bland teaterfolk, men förtjänar verkligen en större spridning. Det är en bok om pedagogik, om improvisationsteater, och med ett långt kapitel om masker och trance. Just detta ledde till mina egna teaterkurser under 90-talet, som utan att jag själv visste om det var rena orgier i shamanistiska tekniker. Oerhört inspirerande och rolig bok, med en uppsjö övningar och tekniker som går att applicera i såväl teatermiljö som i shamanskt arbete.

Jordstrålning – Hälsa och Forntida Vetande; Dan Mattson 1991
Kanske det bästa som skrivits för den som intresserar sig för marklinjer, slagruta m.m.

Bhagavad-Gita
Finns i en mängd översättningar och versioner – jag rekommenderar dock företrädesvis två inbördes väldigt olika versioner; Jörgen Sundvalls och Willy Pfändtners svenska översättning (1977) av Bhaktivedanta Swami Prabhupadas engelska översättning från sanskrit 1972, samt Martin Ganstens översättning direkt från sanskrit 2001.
Särskilt intressant för den andligt intresserade som vill göra jämförelser med nordisk och gammal vedisk/indisk sed och kultur.

Samtal med Gud, del I, II & III – Neale Donald Walsch, till svenska 1997-2000
Oerhört inspirerande böcker för den som själv redan talar med Gud / Gudarna, eller som skulle vilja göra det.

FUTHARK