Den poetiska Eddan

Den fornskandinaviska mytologin
Med Edda menas en samling fornsånger, till största delen bevarade åt oss i en pergamenthandskrift som den isländske biskopen Brynjolf Sveinsson år 1643 fann på Island. De flesta av dikterna torde ha tillkommit på vikingatiden, några kan vara lite äldre, några är yngre.

Eddadikterna brukar indelas i gudasånger och hjältesånger. De förra är vår huvudkälla för den nordiska mytologin. I inledningsdikten, den högstämda Valans spådom, skildras världens uppkomst, utveckling och undergång. I den Höges (Odens) sång får vi en inblick i nordbornas levnadsvisdom, medan kvädet om Trym med dråplig humor skildrar hur Tor hämtade sin hammare hos den jätte som stulit den. Bland hjältedikterna kan nämnas kvädena om Sigurd Favnersbane.

Den poetiska Eddan, i översättning av Erik Brate

Förord till Brates översättning av Poetiska Eddan »
Völuspa – Valans spådom »
Havamål – Den Höges sång »
Grimnismal – Sången om Grimner »
Sången om Skirner »
Sången om Harbard »
Sången om Hymer »
Lokasenna – Loketrätan »
Trymskvida – Kvädet om Trym »
Sången om Allvis »
Balders drömmar »
Rigstula »
Hyndlas sång »
Volundskvida – Kvädet om Volund »
Kvädet om Helge Hjorvardsson »
Första kvädet om Helge Hundingsbane »
Andra kvädet om Helge Hundingsbane »
Gripers spådom »
Sången om Regin »
Sången om Favner »
Sången om Sigrdriva »
Brottstycke av det större kvädet om Sigurd »
Första kvädet om Gudrun »
Det korta kvädet om Sigurd »
Brynhilds färd till Hel »
Nivlungarnes dråp »
Andra kvädet om Gudrun »
Tredje kvädet om Gudrun »
Oddruns gråt »
Kvädet om Atle »
Den grönländska sången om Atle »
Gudruns eggelse »
Sången om Hamder »
Grottesången »
Groas sång »
Sången om Fjolsvinn »
Solsången »

FUTHARK