Finn dig själv med en trumma

Foto: Kalle Assbring

Artikel av Irene Ahlberg – Aftonbladet Hälsa 2001-06-30

TRUMMAGI Calle Rehbinder använder sig av trumman för att få kontakt med sig själv på ett djupare plan. När vi kommer till världen har vi alla i nio månader vilat i ljudet av moderns hjärta. Kanske är det därför som vi återknyter så starkt och naturligt till trummans ljud.

Trummans suggestiva rytm startar en resa in i dig själv
Trummans monotona ljud ekar i rummet. Ljudet vibrerar i kroppen, man har svårt att värja sig. Med hjälp av den suggestiva rytmen förs man sakta in i sig själv och vidare in i andra dimensioner.
Vi är 27 personer som ligger på madrasser i ett ljust rum på Akal center i Stockholm. I mitten sitter Calle Rehbinder med sin trumma. Utan ord och med rytmiska slag för han oss allt längre in i våra egna inre världar, där vi kan träffa på såväl vackra landskap, inre vägledare, kraftdjur som ödsliga vidder och jobbiga känslor. Allt beroende på var vi befinner oss i livet och med oss själva.

Shamansk teknik
Innan vi startade vår resa berättade Calle om trumresornas långa tradition, såväl här i Norden som i andra kulturer. Trumresor är en shamansk teknik som exempelvis våra fornnordiska förfäder, indianerna, samerna och sibiriska shamaner använt och fortfarande använder för att snabbt försätta sig i ett tillstånd in i en annan dimension. Calle Rehbinder har anammat den fornnordiska traditionen.

I dessa världar, som vi kan få kontakt med även när vi drömmer, mediterar, tar droger, sportar, eller på andra sätt hamnar i en slags trans, kan vi få information, hjälp och vägledning och kanske också lära oss något om oss själva.

Ett möte med sitt kraftdjur
Ingången till den inre världen finns ofta i ett hål i marken, en tunnel eller kanske en grotta. Jag hittar ett hål jag kan slinka in genom och jag börjar åla mig framåt. Snart kan jag stiga upp i ett öppet vackert och grönt landskap med några enstaka röda blommor. En hjort dyker upp, det är det kraftdjur som jag mött många gånger tidigare i både trumresor och meditationer. Han ser alltid så glad ut, har alltid mycket att säga.

Trumman för mig vidare och jag tycker att ljudet är alldeles för högt. Det stör min upplevelse. Samtidigt förstår jag också att om ljudet varit lägre hade jag fått svårare att koncentrera mig. Så blir landskapet kalare och ogästvänligare. Fler djur dyker upp och plötsligt ser jag masker i många färger. Bilder på ansikten jag känner igen flimrar förbi, känslor väcks och jag förstår vad det vill säga mig. Samtidigt som en för mig väldigt speciell person dyker upp och tar min hand både känner och hör jag att trumman ändrar rytm och blir lugnare. Resan går mot sitt slut.

Såg sig själva brinna upp
Så omvälvande upplevelser som jag haft vid tidigare trumresor har jag inte denna gång. Det var mer som en lugn bekräftelse. Men andra i gruppen vittnade om hur de såg sig själva brinna upp, flyga och förvandlas till kattdjur. Även inre äventyr kan ge kraftfulla upplevelser.

Det här händer på Calles trumresa:
En trumresa i Calle Rehbinders regi inleds med en grundlig introduktion. Efter en kort avslappning vänder han sig mot söder, öster, väster och norr och kallar in de symboliska krafterna från några av våra fornnordiska gudar och gudinnor samt från elementen eld, luft, vatten, och is. Han kallar också in ovan och nedan (där även elementet jord), alla gudar och förfäder, det som varit och det som är. Därefter uppmanar han oss att kalla in oss själva, så att vi ska känna oss närvarande. Så börjar själva trumresan.

Shamanen slår intensivt på trumskinnet, vi fylls av ljudet och släpper alla tankar. I vårt inre stiger bilder upp, det kan vara landskap, djur, människor, händelser eller väsen som vi inte sett förut. Ofta kommer de med ett budskap till oss och vi förstår alltid vad det handlar om även om upplevelsen kan kännas lite ovan.

Resan varar i cirka 20 minuter, sedan avtar trumslagen och Calle Rehbinder för oss varsamt tillbaka till verkligheten. Efteråt får alla som vill dela med sig av sina upplevelser.

FUTHARK