Gudamötet

Morgonandakt ”Vid dagens början”

P1, den 7 februari 2004

[vinjettmusik – He Comes From The North, av Jan Garbarek]

Den starkaste mänskliga upplevelsen är Gudamötet.
Detta är en grundläggande sanning, och ett övergripande mål, i så gott som alla andliga traditioner.

Våra möten med Gud kan dock se väldigt olika ut, inte minst eftersom vår bild av vad Gud är skiljer sig från tradition till tradition, från människa till människa.

Gud har miljoner ansikten, och visar sig för dig på det sätt som passar din syn.
Om du är kristen kanske Gud visar sig genom Jesus, om du är hindu kan Gud visa sig som Vishnu, Krishna, Radharani, Kali, eller Shiva – eller någon annan av de otaliga gudar och gudinnor som dväljes i den hinduiska traditionen. Är du Moses kanske Gud visar sig som en brinnande buske. För somliga visar sig Gud som jorden själv, som den Stora Modern, och talar genom träden, genom vinden, genom solens och stjärnornas rörelser, vädrets skiftningar, järtecken och himlafenomen.

För oss nordiska hedningar är det naturligt att vända oss till asar och vaner, men också till naturandar och andra väsen. Att tala med träd, t.ex., kan vara mycket inspirerande.
Själv talar jag regelbundet med Odin och Frej, och emellanåt med Tyr, Hel eller Freja.
Jag får goda råd, och nödvändig ledning när jag behöver den.

Liksom hinduerna, har vi nordiska hedningar en rikedom av gudar och gudinnor att vända oss till.
Jag kan å ena sidan ha den uppfattningen att alla gudaväsen ytterst sett har ett enda ursprung, ett högsta, allomfattande väsen – men det är väldigt svårt att som en liten, begränsad människa kommunicera med ett så ansiktslöst och obegränsat väsen.
Det är mycket lättare att tala med Gud som en person, som en individ med unika egenskaper.
Och ännu bättre är det ju om jag kan välja att tala med en viss specifik Gud eller Gudinna, som råder över det område på vilket jag behöver ledning.

Det sätt på vilket vi möter Gud, eller Gudinnan, eller Gudarna, Allt som Är, den Högste,
Stora Anden – eller vad nu vi vill kalla denna högre makt – är förstås också föremål för en oändligt stor variation.
Ibland sker det frivilligt, på grund av en människas tydliga önskan – som i bön, meditation, i extatisk dans och sång, genom mantrarepetition, eller genom att som shamanen resa i andra världar, genom inverkan av sinnesvidgande droger, under gudstjänst i templet, kyrkan, moskén eller vid husaltaret.
Det kan också ske under en intensiv, extatisk kärleksakt.Den sexuella, skapande kraften genomsyrar allt levande i vår värld. Insikten om att denna kraft kan vara nödvändig för att nå Gud – eller att den på sätt och vis ÄR Gud – är starkt framträdande i många andliga traditioner, och kan onekligen skapa nya och spännande perspektiv på tillvaron.

Men man kan också lika gärna få ett enormt starkt gudamöte på en helt vanlig skogspromenad.

Jag kan också se Guden i varje man, och Gudinnan i varje kvinna.
Om inte annat, så är det ett bra sätt att utveckla en respektfull attityd gentemot sin omgivning.
Ibland sker Gudamötet ofrivilligt. Gud ramlar in genom dörren utan att knacka.
Det kan vara orsakat av en olycka eller katastrof – en nära döden-upplevelse, en djup depression, en traumatisk händelse av något slag.
Eller så drabbas en människa helt oförhappandes av en väldig, omtumlande uppenbarelse.
Somliga har i sin förtvivlan över ett stort misslyckande i livet bett till Gud – kanske för första gången i livet – och fått svar. Sånt händer dagligen

Gud hör bön, sägs det. Men det räcker inte. Gud kan ge svar på tal också.
Om du bara är redo att lyssna.

När man väl lärt sig att kommunicera med högre makter, så finner man att det inte alls behöver vara så krångligt eller svåråtkomligt. Man kan faktiskt t.o.m småprata med sina förtrogna gudar och gudinnor, om vardagliga ting, och samtidigt få ovärderliga råd om än det ena, än det andra.

Det är dock inte säkert att Odin svarar när jag frågar honom något. Han är nyckfull, och därtill en sträng lärare. Men gör han den bedömningen att jag genom min uppriktighet förtjänar ett svar, så får jag det. Det är inte alltid jag får det svar jag önskat mig, men det är så gott som alltid väldigt klokt och inspirerande. Och ytterst sett är det alltid jag själv som måste välja om jag vill följa Hans råd.

En av mina bästa vänner har en väldigt nära relation med Loke, och hans liv är följaktligen fullt av överraskningar – inte alltid behagliga – men hans liv blir å andra sidan mycket kreativt, dynamiskt och utvecklande.

Kontentan av detta resonemang är att Gudamötet hjälper oss att leva i den här världen. Vi har hela tiden kontakt med andra dimensioner, och kan se det som händer oss ur flera perspektiv.
Vi känner oss tryggare, eftersom vi vet att vi kan få hjälp och stöd.
Vi blir starkare, och vågar leva det liv vi vill leva.

Den som själv talar med Gudar och Gudinnor kan inte kuvas.
Den som själv väljer, har makten över sitt liv, och låter ingen annan ta den.

[vinjettmusik – Have A Talk With God, av Stevie Wonder]

Carl Johan Rehbinder 2004

FUTHARK