Odins 100 namn

A
Allfader, Allföþer: Allas fader. (Eddan: Vaftrudesmål 4, 53; Grimnesmål 48: Snorres Edda; Gylfaginning kap 2, 8, 9, 13, 14, 16, 19, 33, 34; Skaldskaparmål 2) Atrid, Atríþr: Han som rider fram (till strids) Eddan:(Grimesmål 48: Snorres Edda: Gylfaginning 19)
B
Biflinde, Biflindi: sköldskakaren (Eddan: Grimnesmål 49: Snorres Edda: Gylfaginning kap 2, 19)
Bileyg, Bileygr: den enögde (Eddan: Grimersmål 47: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Båleyg, Báleygr: den flamögde (Grimnesmål 47: Snorres Edda: Gylfaginning Kap 19; Skaldskaparmål 22)
Bölverk, Bölverkr: han som övat ont, åstadkommer ofärd (Havamål 109, Grimnesmål 47: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19; Skaldskaparmål 1)

F
Farmagud, Farmaguþ: skeppslasternas gud (Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Farmatyr, Farmatýr: skeppslasternas gud (Grimnesmål 48: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Feng, Fengr: byte, fångst (Reginsmål 18)
Fimbultul, Fimbululur: stortulen (Havamål 79; Grimnesmål 27)
Fimbultyr, Fimbultýr: storguden, huvudguden (Völuspå 60)
Fjölne, Fjölnir: han med de många skepnaderna (Eddan: Grimnesmål 47; Reginsmål 18: Snorres Edda: Gylfaginning 2, 19)
Fjölsvinn, Fjölsvinnr: mycket vis ( Eddan: Grimnesmål 47; Fjölsvinnsmål 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)

G
Gagnråd, Gangráder: den som ger nyttiga råd/råder över framgång. Vandringsmannen (Vaftrudnesmål 8, 9, 11, 13, 15, 17)
Ganglere, Gangleri: den färdtrötte, den gånglede (Eddan: Grimnesmål 46: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Gaut, Gautr: göten, guten (Eddan: Grimnesmål 54: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Gautatyr, Gautatýr: götarnas Tyr (Snorres Edda: Skaldskaparmål kap 2)
Glapsvinn, Glapsvinnr: som kan göra fiender galna (Eddan: Grimnesmål 47: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Grim, Grímr: den maskerade (Eddan: Grimnesmål 46, 47: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Grimne, Grímnir: den maskerade/dolda (Eddan: Grimnesmål 47: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Göndle, Göndlir: stavbäraren (Eddan: Grimnesmål 49: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)

H
Hangagud, Hangaguþ: de hängdas gud, den hängande guden (Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Hangatyr, Hange (Hangi): de hängdas gud, den hängande guden (Snorres Edda: Skaldskaparmål 49)
Haptagud, Haptaguþ: fångarnas gud (Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Har, Hárr, Háarr: (Völuspå 21; Grimnesmål 46)
Harbard, Hárbarþr: gråskägg (Eddan: Grimnesmål 49; Harbardljod 10, 15.19, 23, 27, 29, 39, 51: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Have, Hávi: den höge (Havamål 109, 110, 111, 138)
Helblinde, Helblindi, Herblinde: han som förblindar krigarskaran (Eddan: Grimnesmål 46: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Herjafader, Herjaföþr: härarnas fader (Völuspå 43; Vaftrudesmål 2; Grimnesmål 19, Hyndlaljod 2)
Herjan, Herjann: (Grimnesmål 46; Gk 1 18)
Herran: (Snorres Edda: Gylfaginning kap 2)
Herteit, Herteitr: glad bland krigarna (Eddan: Grimnesmål 47: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Hjalmbere, Hjalmberi: hjälmbäraren (Eddan: Grimnesmål 46: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Hnikar, Hnikarr: han som stöter (Eddan: Grimnesmål47; Reginsmål 18, 19: Snorres Edda: Gylfaginning kap 2, 19)
Hnikud, Hnikuþr: (Eddan: Grimnesmål 47: Snorres Edda: Gylfaginning kap 2, 19)
Hropt, Hroptr: (Völuspå 62; Grimnesmål 8; Lokes träta 45; Sd 13)
Hroptatyr, Hroptatýr: gudarnas, asarnas gud (Eddan: Havamål 161, Grimnesmål 54: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Härfader, Herföþr: (Völuspå 30)

J
Jafnhar, Jafnhár: jämnhög, lika hög (Grimnesmål 49)
Jalk, Jálkr, Jálg: valack (Eddan: Grimnesmål 49, 54: Snorres Edda: Gylfaginning kap 2.19)

K
Kjalar, Kjalarr: (Grimnesmål 47)
Korpguden, Hrafnaguþ: (Snorres Edda: Gylfaginning kap 37)

O
Od, þr: rasande (Eddan: Völuspå 25; Hyndlaljod 48: Snorres Edda: Gylfaginning kap 34; Skaldskaparmål 2)
Odin, Oþinn: (Eddan: Völuspå 18, 24, 28, 29, 32, 33, 46, 53, 55; Havamål 98, 139, 144; Vaftrudnesmål 5, 41, 52, 54; Grimnesmål 7, 9, 10, 14, 19, 44, 51, 53, 54; Sk 21, 22, 33; Harbardljod 9, 24, 56;Kvädet om Hymne 22, 36; Lokes träta 9, 22; Tr 21, 32 Balders drömmar 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14; Hyndlaljod 45; Grottesången, Det första kvädet om Helge Hundingsbane 12; Det andra kvädet om Helge Hundingsbane 27, 33, 37, 42, 49; Reginsmål 5, Sången om Sigdrifa 3, 4, 5; Brynhilds färd till Hel 8, 9: Snorres Edda: Gylfaginning kap Prologen 4, 5 kap 5, 14, 16, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 37, 40, 48-50; Skaldskaparmål 1-3, 5, 8-13, 15-17, 19, 22, 31, 33, 37, 40, 45, 46)
Ofne: (Grimnesmål 54)
Omi, Ómi: (Eddan: Grimnesmål 49: Snorres Edda: Gylfaginning kap 2, 19)
Oske, Òski: önskan (Eddan: Grimnesmål 49: Snorres Edda: Gylfaginning kap 2, 19)
Ottan, Óttan, Wodan: vinden
Ovner: 1) binamn till Oden 2) symboliskt ortsnamn

S
Sann, Sannr: (Eddan: Grimnesmål 47: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Sanngetal, Sanngetall: den som gissar rätt (Eddan: Grimnesmål 47: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Sidgrane, Sídgrani: han med långa läppskägget (Grimnesmål 47)
Sidhatt, Síþhöttr: han med det nedhängande hattbrättet (Eddan: Grimnesmål 48: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Sidskägg, Siþskeggr: långskägg (Eddan: Grimnesmål 48: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Sigfader, Sigfaþir: segerfader, stridsfader (Eddan: Völuspå 54, Grimnesmål 48; Lokes träta 58: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19, 50)
Sigtyr, Sigtýr: stridsguden (Eddan: Kvädet om Atle 32: Snorres Edda: Skaldskaparmål kap 32)
Svidre, Sviþrir: (Eddan: Grimnesmål 50: Snorres Edda: Gylfaginning kap 2, 19)
Svidur, Sviþurr: (Eddan: Grimnesmål 50: Snorres Edda: Gylfaginning kap 2, 19)
Svipal, Svipall: den som skiftar skepnad (Eddan: Grimnesmål 47: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Svipdag, Svipdagr (Od): folkvisans Sveidel (Fjölsvinnsmål 42, 43, 44, 47)

T
Tekk: (Eddan: Grimnesmål 46: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Tredja, Þriþi: (Eddan: Grimnesmål 46: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Tro, Þrór: (Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Tund, Þundr: den dundrande, brusande (Eddan: Havamål 146; Grimnesmål 54: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Tunn, Þudr: (Eddan: Grimnesmål 46: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Tvegge, Tveggi: (Völuspå 63)

U
Unn, Uþr: (Eddan: Grimnesmål 46: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
V
Vafud, Váfuþr: den kringflackande (Eddan: Grimnesmål 46: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Valfader, Valföþr: válr, de fallna krigarnas fader, jfr Valhall (Eddan: Völuspå 1, 27, 29; Grimnesmål 48: Snorres Edda: Gylfaginning kap 14, 19)
Vegtam, Vegtamr: vägvan (Balders drömmar 6, 13)
Veratyr, Veratýr: männens gud (Eddan: Grimnesmål 3: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Vidre, Viþrir: han som råder över vädret (Eddan: Lokes träta 26, Det första kvädet om Helge Hundingsbane 13: Snorres Edda: Gylfaginning kap 2)
Vidur, Viþurr: motståndaren (Eddan: Grimnesmål 46: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)
Voden: Odens fornengelska namn

Y
Ygg, Yggr: den fruktansvärde (Eddan: Vaftrudnesmål 5; Grimnesmål 53, 54; Kvädet om Hymne 2; Fafnesmål 43: Snorres Edda: Gylfaginning kap 19)

Sammanställt av Mårten Bäckström 2000

FUTHARK