Spirituality Beyond Religion

En multikulturell andlig konferens i Indien

av Carl Johan Rehbinder (publicerad i Mimers Källa 13)
Foto: Carl Johan Rehbinder, Jonas Marozas


En av stadsportarna till gamla staden i Jaipur.
Foto: Carl Johan Rehbinder

Under en vecka i februari 2006 deltog sex nordiska hedningar – fyra från Sverige (SAs ordförande Henrik Hallgren, med sitt sällskap Nina, samt jag och min hustru Jennie – alla medlemmar i SAs), samt två från Danmark (Morten Grølsted – mannen bakom Valravn, samt hans sällskap Pia Struck) som delegater i en stor multikulturell konferens i Jaipur, i Indien – 2nd International Conference and Gathering of Elders – organiserad av flera internationella organisationer i samarbete, på temat ”Spirituality Beyond Religion”.


En del av delegaterna på konferensen, samlade i Jawaharlal Kala Kendra, det auditorium som vi använde för ceremonier på förmiddagarna, och fantastisk underhållning ett par av kvällarna.
Foto: Carl Johan Rehbinder

Med på konferensen var ca 250 delegater från 33 länder. Där fanns sikher, hinduer, franska kelter, maya-indianer, en cherokee-indian, buddhister, religiösa grupper och enskilda individer från Trinidad & Tobago, Israel, U.S.A., England, Lettland, Litauen, Danmark och Sverige – och flera andra länder.


Danska vikingar i Indialand… Morten Grølsted och hans partner Pia Struck från Köpenhamn deltar i den långa paraden av delegater på invigningen av The World Congress of Ethnic Religions i Jaipur. Iförda tjusiga vikingadräkter representerar de skandinavisk hedendom. Morten är ansvarig för den hedniska tidskriften Valravn, och Pia är medansvarig för den danska organisationen Goderingen.
Foto: Carl Johan Rehbinder

Temat var mötet – förbrödring och försystring religiösa traditioner emellan, och under en veckas tid samlades vi under samma flagg, så att säga, för att lära och lyssna till varandra, knyta band och kontakter.

Ljusceremoni
Jennie och Pia utför en något improviserad ljusceremoni, på begäran av våra värdar, för att inviga en konstutställning.
Foto: Carl Johan Rehbinder

På morgnarna höll delegaterna ceremonier från jordens alla hörn, och en av morgnarna höll vi ett mycket kraftfullt och stämningsladdat nordiskt blot – med egenhändigt snidade små gudabilder, medhavda från Sverige, liksom Lag Om med importerad mjöd – bryggt av självaste Kalle Schultz!
Här följer några bilder från detta blot:

Nordiskt blot i Jaipur
Morten åkallar högre makter, Henrik dricker Lag Om, Calle inleder ceremonin, Jennie blotar till våra små medhavda trägudar på ett pyttelitet altare (man måste minimera sin packning…), samt återigen Henrik som åkallar Gudamakter, med en andaktsfull Nina i bakgrunden.
Foton: Jonas Marozas, från Litauen

Före vår ceremoni höll två grupper en kombinationsceremoni, med två eldoffer samtidigt – en indisk-brahminsk hinduisk ceremoni parallellt med en Maya-indiansk eldceremoni. Mäktigt.

Dubbel eldceremoni
Dubbel eldceremoni
Foto: Carl Johan Rehbinder

Varje dag kom det också keynote speakers som var allt från populära andliga ledare till politiska ledare; ministrar på lokal- och regeringsnivå, som t.ex. Vasundhara Raje – Chief Minister of Rajasthan – så det var hög profil på hela evenemanget.

På eftermiddagarna, varje dag, hölls kortare föredrag och frågestunder av ett antal av oss delegater (Henrik och jag var flitiga, och höll föredrag båda två).

Henrik lägger ut texten...
Henrik lägger ut texten…
Foto: Carl Johan Rehbinder

Om du vill läsa föredraget jag höll, så hittar du det här »

Det iakttogs en enorm uppmärksamhet kring detta evenemang, med välkomstbanderoller över hela Jaipur, parader och festligheter, och det rapporterades dagligen i rikstäckande såväl som lokal press, TV och annan media.

Pressklipp från Jaipur
Klipp ur en av otaliga tidningar som skrev om konferensen.
Foto: Carl Johan Rehbinder

På kvällarna bjöds vi på fina middagar och fantastisk underhållning med dans och musik, framför allt från olika delar av Indien, men även vissa inslag från från andra kulturer.

Dansuppvisning
Fantastiska musik- och dansuppträdanden fick vi från många delar av Indien.
Foto: Carl Johan Rehbinder

Sista dagen på konferensen anordnades ett mycket trevligt program, i vilket samtliga delegater fördelades ut till en mängd skolor över hela Jaipur, för att prata med eleverna, och berätta lite om vår kultur och vår andliga väg. I mitt fall blev det jag och en herre från Nepal, samt en hinduisk herre från Kenya, som kom till en skola där vi fick prata inför två auditorier, med ca 400 elever i varje, det första med något yngre elever, det andra med något äldre. Alla var synnerligen väldisciplinerade och välkammade, i uniformer och räta rader, och jag är inte helt säker på om någon begrep särskilt mycket av vad jag sade. Men spännande var det, att bli så väl emottagen, med blomstergirlander och musik, och hela skolledningen.

Inför auditoriet...
Inför auditoriet…
Foto: Carl Johan Rehbinder

Eftersom denna konferens hade fokus på etniska urtraditioner, blev den till stor del en manifestation av polyteistiska grupper. Men där fanns även undantag, som t.ex. några sikher och buddhister, och så hade vi ju Ibrahim och Eliahu, en muslim och en jude från Jerusalem – båda djupt religiösa – som på konferensen visade ett oerhört viktigt gemensamt initiativ i att visa att judar och muslimer inte behöver vara fiender – inte ens i Mellanöstern.


Ibrahim och Eliahu i broderlig omfamning, i auditoriet Jawaharlal Kala Kendra
Foto: Carl Johan Rehbinder

Det mest fantastiska med denna konferens var dock de informella möten vi fick med andra delegater. Det var verkligen religiös tolerans, acceptans och ömsesidigt lärande satt i praktisk tillämpning.

Lunchdags på den skola där de flesta av delegaterna bodde.
Foto: Carl Johan Rehbinder


Delikat kvällsmåltid på ett litet friluftsmuseum med hantverksmarknad.
Foto: Carl Johan Rehbinder

Inkluderat konferensveckan i Jaipur, så reste jag och Jennie runt i Indien i tre dynamiska, äventyrliga, omtumlande, vackra, intensiva och spännande veckor. Alla vi nordiska hedningar sammanstrålade dessutom vid ett tillfälle i lilla Pushkar, och fyra av oss bodde på samma vandrarhem.
Vi lärde oss mycket, och vi ser fram emot fler evenemang av liknande slag. 


Normal trafik i centrala Jaipur
Foto: Carl Johan Rehbinder


Taxiparkering – de karakteristiska små Autoricksha som det vimlar av i hela Indien
Foto: Carl Johan Rehbinder


Vindpalatset – Hawa Mahal – sannolikt den mest berömda byggnaden i Jaipur.
Foto: Carl Johan Rehbinder


En gata i Jaipur, sedd lite från ovan, från taket av vindpalatset – Hawa Mahal.
Foto: Carl Johan Rehbinder

FUTHARK