Ceremoniell inkallning

Det finns inget rätt eller fel sätt att kalla in makterna i det olika riktningarna. Till att börja med kan det skilja sig ganska mycket mellan olika traditioner, och även mellan olika personer. Somliga kallar in de fyra väderstrecken, bara, andra kompletterar med ovan och nedan, samt att några även tar mitten – då blir det sju riktningar. Dessutom kan man ha elementen i olika riktningar, och man kan t.o.m. ha olika element. Vi i Norden kan t.ex. även räkna isen som ett element.

Denna text är alltså bara en inspirationskälla för dig i ditt eget upptäckande och skapande. Välj själv hur du vill göra, men lyssna gärna på de mer erfarna som kom före dig. De har inte alltid rätt, men de vet som regel mer än du. Icke desto mindre, när det verkligen gäller, så är det bara du som kan bestämma din egen väg. Lycka till!

Inkallning av makter i alla riktningar, samt etablerandet av Helig Cirkel:

Öster:

”Jag vänder mig mot öster, och ber alla makter och krafter i öster att vara med oss i denna cirkel.

Jag ber gryningens kraft, vårens kraft, uppvaknandet, barnets nyfikenhet och lekfullhet, tankens skaparkraft, intelligens, fantasi och idé, att vara med oss i denna cirkel.

Jag ber Frej, såningsmannen, fredens, fridens och kärlekens gud att komma och så sin säd, på det att vi  själva ska så för att få god skörd längre fram.

Jag ber luftens element att komma och skänka oss lätthet, ande och rörlighet.

Jag ber Hugin och Munin komma och ge oss Håg och Minne. Jag ber falken och örnen och alla luftlevande djur komma och flyga, dansa och leka med oss i denna cirkel.”

Söder:

”Jag vänder mig mot söder, och ber alla makter och krafter i söder att vara med oss i denna cirkel.

Jag ber dagens kraft, sommarens kraft, solen och det heliga bröllopet, föreningen mellan Gud och Gudinna, präst och prästinna, man och kvinna att vara med oss i denna cirkel.

Jag kallar kärlekens makt, fruktbarhet, sexualitet, befruktande, födelse och växande, lekfullhet och helig härlig älskogslek att finnas med oss i denna cirkel.

Jag ber Heimdall, den heliga eldens gud, att skänka oss av ljusets och värmens eld, den skapande elden, upplysningens eld, den inre elden – eldens element – och jag ber Muspelheims härskare, eldjätten Surt, att skänka oss lite av sin förbrännande eld, på det att vi ska bränna upp och göra oss av med det vi inte längre behöver.

Jag ber drakar, salamandrar och alla elddjur att dansa, brinna och leka med oss i denna cirkel.”

Väster:

”Jag vänder mig mot väster, och ber alla makter och krafter i väster att vara med oss i denna cirkel.

Jag ber skymningen, hösten, ålderdomen och visdomen att vara med oss i denna cirkel.

Jag ber skörden, skördefesten, överflödet och samvaron vid hemmets härd att vara med oss.

Jag ber Frigg, beskyddare av hemmets härd, att skänka oss trygghet, kärlek och närhet.

Jag ber Saga att skänka berättandet, sagornas och myternas rikedom, och Brage att skänka skaldekonsten, på det att vi aldrig glömmer det magiska och storslagna i tillvaron.

Jag ber vattnets element att flöda genom oss, känslor, intuition, drömmar och fantasi.

Jag ber valar, fiskar och alla vattenlevande djur att leka och plaska med oss i denna cirkel”

Norr:

”Jag vänder mig mot norr, och ber alla makter och krafter i norr att vara med oss i denna cirkel.

Jag ber nattens magi, vinterns kraft, och köldens makt  att vara med oss, och skänka av sin kraft.

Isens element – isen, som skänker stillhet, klarhet, disciplin, som bevarar, som gör att vi kan gå på vatten. Mörkret före ljuset, natten före dagen, död och återfödelse.

Jag ber Odin att vara med oss i denna cirkel – Odin som skänker vetgirighet, visdom och utmaningar, mäktiga runor, tunga galdrar och rusigt mjöd.

Jag ber också vargen, björnen och alla landlevande djur att yla, dansa och leka med oss i denna cirkel.”

Nedan:

”Jag vänder mig mot nedan, och ber alla makter och krafter i nedan att vara med oss i denna cirkel.

Jag vänder mig till Jorden, Moder Jord, den stora modern, och jag ber  alla krafter i jord och underjord, jordens element, att vara med oss, alla fruktbarhetsmakter och växtkrafter i mörker och mylla, som föder, göder, dödar, omvandlar och föder igen, att vara med oss i denna cirkel. Våra kroppar är skapade av jord, och skall åter jord varda en dag – låt kontakten med jorden minna oss om att ta hand om och vårda våra kroppar, dessa vackra och fantastiska gudagåvor till oss.

Jag ber nornorna vid Urdabrunnen – ödesdiserna Urd, Verdandi och Skuld, som väver Livets Väv, Urdaväven – att låta oss lägga in våra trådar i väven, på det att vi själva ska kunna styra våra öden.

Jag ber Mimer att låta oss dricka ur sin brunn, på det att vi då får veta vårt verkliga kall, vårt innersta väsen – och att vi förstår vad vi behöver offra för att uppnå det långt högre.

Jag ber även tursarna, kaosjättarna, längst ner i mörkaste underjord, att bringa oss lite kreativt kaos, så att vi inte fastnar i gamla hjulspår.

Ovan:

”Jag vänder mig mot ovan, och ber alla himmelska makter och krafter i ovan att vara med oss i denna cirkel.

Jag ber asar och vaner att ge oss beskydd, och tillit till vår egen kraft, och minne om att alla gudamakter alltid finns inom oss.

Jag ber sol och måne att lysa vår väg, jag ber alla våra förfäder och förmödrar att vaka över oss och ge oss ledning, på det att vi själva en gång blir förfäder och förmödrar till våra efterlevande.”

Mitten:

”Jag vänder mig mot mitten, denna plats, detta här och nu, och ber alla makter och krafter som finns här och nu att vara med oss i denna cirkel.

Jag ber platsens rådare att välsigna vår närvaro på denna vackra plats.

Jag kallar den samlade kraften av alla närvarande att vara med oss i denna cirkel.

Att vi som är här i detta nu, är närvarande med kraft och vilja.”

FUTHARK